15.11.08

Ronda Sant Antoni, Barcelona

Pasejo per Barcelona i tot canvia molt ràpid. Per contrast però, em retrobo amb llocs i imatges que es mantenen igual des de que les recordo. Llocs que sobreviuen precàriament, com un organisme moribund, o un edifici abocat al col·lapse i l'abandó.